Om Osteopati

historie1 copy

Hva er osteopati?

Osteopati er en behandlingsform som ble utviklet allerede på 1890 tallet av legen og ingeniøren Andrew Taylor Still, USA.
Filosofien er at alle strukturer og systemer i kroppen påvirker hverandre i et fint samspill. Fungerer ikke dette optimalt vil smerter og sykdom kunne oppstå. Osteopaten er derfor opptatt av å se på kroppen som en helhet.

I Norge utdannes osteopater ved Norges Helsehøyskole Campus Kristiania. Det er et tre årig Bachleor studiet. For å kunne bli medlem av Norsk Osteopat Forbund (NOF) må du i tillegg ha et 4. år som er et profesjonsår med blant annet en diplomoppgave. Dette gir deg rett til tilttelen Ostepoat D.O.
Osteopati er av WHO (Verdens Helse Organisasjon) anerkjent som en selvstendig profesjon.

Som osteopater jobber vi blant annet med bindevev i tillegg til muskler og skjellet. Bindevev er et fint vev som ligger rundt alle kroppens strukturer (nerver, organer, muskler, årer etc). Det utgjør et sammenhengende nettverk fra topp til tå .
Får du feks en skade, overbelastning eller arrvev i underarm vil det oppstå spenning både i muskler og bindevev. Denne spenningen vil via bindevevsnettverket og muskelkjeder kunne forplante seg videre opp til skulder og nakke. Etterhvert avtar kanskje smerten i underarm men skulder og nakke begynner å verke. Noen vil også oppleve ubehag på en hel side av kroppen som følge av slike kjedereaksjoner.

Etter en nøye sykehistorie og undersøkelse vil osteopaten jobbe for å avdekke slike sammenhenger.Målet er å finne den opprinnelige årsaken til dagens plage.
Det kan derfor hende at behandlingen starter på et helt annet sted enn der du har smerter når du oppsøker en osteopat.

Vi bruker kun hendene som verktøy . Teknikkene er skånsomme og tilpasset hver enkelt. Dette gjør oss i stand til å behandle alle, også nyfødte.

Du kan komme til en osteopat uten henvisning fra lege.
Skulle vi etter en undersøkelse få mistanke om at dine plager er av en slik art at de først bør utredes av annet helsepersonell så henvises du videre, for eksempel til en lege.

Video

En kort,informativ video som oppsummerer hva Osteopati er.
Utgitt av Norsk Osteopatforbund.

Norsk Osteopatforbund

Er en medlemsorganisasjon som jobber for å få Autorisasjon av tittelen osteopat og en offentlig regulering av faget osteopati, både som konsept, undersøkelsesmetode og behandlingsform .
For å ivareta pasientene på best mulig måte behøves det en offentlig kvalitetssikring av faget osteopati.
I dag er det kun NOF som ivaretar pasientsikkerheten gjennom yrkesetiske retingslinjer og krav til faglig oppdatering for sine medlemmer.
Derfor bør du som pasient velge en osteopat som er MNOF – (Medlem av NOF)

Finn oversikt over osteopater i Norge

Videre jobber NOF for å:

  • Fremme etableringen av osteopatene som egen selvstendig yrkesgruppe i Norge
  • Ivareta medlemmenes yrkesfaglige interesser
  • Kontinuerlig utvikle høy faglig og yrkesetisk standard gjennom kvalitetssikring, videreutdanning og forskning
  • Informere om osteopatien for å fremme allmen kunnskap om og forståelse for behandlingsformen og dens virkemåte

Historikk

Av: Christian Fossum DO

Osteopatien ble grunnlagt av den amerikanske legen Andrew Taylor Still (1828 – 1917) mot slutten av 18-hundretallet. Frem til da hadde medisinen i Amerika beholdt mye av sitt middelalderske preg; utdannelsen var dårlig organisert, og det hersket liten kontroll over hva og hvilke metoder som pasienter ble utsatt for. Det var under disse forholdene at A. T. Still valgte å gå egne veier i utviklingen av et nytt behandlingskonsept: han tok utgangspunkt i kroppens detaljerte anatomi, biomekanikk og forholdene mellom sirkulasjon og drenering, og resonnerte seg frem til at avvik i disse anatomiske og fysiologiske elementenes normale funksjon førte til en redusert helsetilstand.

I 1892 åpnet A. T. Still ”American School of Osteopathy” i Kirksville, Missouri (i dag Kirksville College of Osteopathic Medicine) som den første utdannelsesinstitusjonen for osteopati. Her ble i stor grad manuelle undersøkelses- og behandlingsteknikker undervist, og denne institusjonen er anerkjent som den første systematiserte og organiserte undervisningen av slike behandlingsprinsipper.

Osteopati ble for første gang introdusert i Europa i 1898 av John Martin Littlejohn (1865 – 1947), professor i fysiologi ved American School of Osteopathy i Kirksville. Han holdt en rekke forelesninger om behandlingsformen og profesjonen i London, og i de påfølgende år også i Frankrike og Tyskland. Littlejohn var en av de tidlig profilerte forfatterne innenfor profesjonen, og beskrev tidlig osteopatien i hva en kan gjenkjenne som holistiske eller helhetlige begreper da han kalte den ”vitenskapen om tilpasning”: den menneskelige organismen lever i et miljø som blant annet har fysiske, psykiske, sosiale og ernæringsmessige aspekter, og velvære er den tilstanden en er i når en lever i balanse med disse aspektene. Han betraktet redusert helse som en ubalanse i dette, og osteopatens oppgave var derfor å hjelpe pasienten tilbake til optimal funksjon. Utover klassiske fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk og manuelle ferdigheter, innebar dette også visse kunnskaper fra psykologien og ernæringslære.  Littlejohn vendte tilbake til Europa for godt i 1913 og åpnet i 1917 British School of Osteopathy i London, England.

Osteopatien har utviklet seg noe forskjellig i Amerika og England. I Amerika har osteopatisk medisin vært godkjent og praktisert som en komplett medisinutdannelse i alle 50 statene siden 1973. I tillegg til et fullverdig medisinstudium undervises studentene utover dette i osteopatiske prinsipper og praksis. Det er i dag kun mellom 5 og 10 % av alle osteopatene i Amerika som spesialiserer seg på og praktiserer manuell medisin i sin helhet. I England forble osteopatien en profesjon begrenset til manuell undersøkelse og behandling, dog i primærhelsetjenesten. Siden 1993 har profesjonen vært lovregulert, og samme år anerkjente den engelske legeforeningen osteopati som en ”diskret, klinisk disiplin”. I dag foregår utdannelsen ved skoler som er tilknyttet universiteter og er 4 til 5 år fulltid. Osteopater i England har i dag rett til å henvise pasienter samt skrive sykemelding. En lignende situasjon har en i Australia og New Zealand. I disse landene betraktes ikke osteopati som alternativ medisin men som en komplementær behandlingsform til andre behandlinger og medisinske intervensjoner.

Siden tidlig på 1990-tallet har forskningen kvalitativt forbedret seg i forhold til bruk av metode, statistikk og publikasjoner i anerkjente medisinske tidsskrifter. Denne forskningen foretas primært av utdannelsesinstitusjoner, universiteter og forskningssentre i USA, England og Australia, og i den senere tid også til en viss grad i Norge.